Volt Bremen

Цялата информация за парламентарните избори през 2023 г

Волт е твоят нов глас за Бремен.

Волт е европейската партия. Големите предизвикателства на нашето време можем да решим само на общоевропейска основа. Ние сме представени в цяла Европа и се учим един от друг. Прогресивна политика, която се бори за справедливо и солидарно съжителство.

Политика, която гледа позитивно на Бремен и се ангажира с изграждането на справедливо общество неутрално по отношение на климата. Политика, която приоритизира образованието във всички сектори и се застъпва за жизнена демокрация. Ние сме за Европа и за Бремен.

Време е за нова политика. Гласувайте за Волт на 14 май в Бремен!

Запознайте се с нас! Ние сме разнообразен и колоритен екип и имаме желание да внесем глътка свеж въздух в гражданството. Справедливостта по отношение на климата и справедливостта в областта на образованието са нашите важни области. Проявявате интерес? Тогава последвайте ни в социалните мрежи или елате на информационните ни щандове!


Твоите кандидати за Бремен:

Искаш да ни подкрепиш финансово, за да можем да доведем нова политика в Бремен?

Най-доброто от Европа за Бремен.

Ние сме свързани в мрежи в цяла Европа и искаме да приложим съществуващи решения от други градове и региони. Наричаме този подход "най-добри постижения". Можете да намерите нашите идеи за Бремен с най-добрите постижения от други държави в нашата предизборна програма:

Нашата цел

Образование за най-малките ни деца.

^

Образованието в ранна детска възраст е предпоставка за успешна училищна кариера, особено за децата от семейства в неравностойно положение.

 • Трябват повече дуални курсове за обучение на педагози, с цел по-ранен практически старт и директна подкрепа в работата с децата в училищата.
 • Задължителна последна година в детската градина за всички деца. Това осигурява езикови и социални умения за започване на училище.
 • Повече персонал: един възпитател за три деца под три години и двама възпитатели за 15 деца над три години.

Ново начало за училищата в Бремен.

^

Да направим училищата привлекателни - за учениците, учителите и всички служители.

 • Да се борим с недостига на квалифицирани работници, като улесним навлизането в професията и преминем към дуална система на обучение на учителите.
 • Подобряване на изпитната култура. Повече време за качествено преподаване с намален брой изпити.
 • Изграждане на активна мрежа от спортни клубове и местни културни дейци с училищата.

Модел за подражание в областта на опазването на климата.

^

Правителството трябва да бъде пример за опазване на климата. Предприятията и частните лица трябва да бъдат подкрепяни във всички усилия за постигане на неутралност по отношение на климата.

 • Проучване и прилагане на фотоволтаични системи, освобождаване на зелени площи, зелени покриви и други енергоспестяващи мерки на всички обществени сгради и площи.
 • Улесняване на кандидатстването за субсидии и процедурите за одобрение на енергийно ефективни ремонти с помощта на дигитализацията.
 • Промишлените субсидии винаги да се обвързват с ангажимент за опазване на климата.

Градско планиране и мобилност за общност.

^

Истинската промяна в транспорта ще бъде успешна само ако нуждите на всички бъдат взети насериозно и задоволени.

 • Да се вземе незабавно решение относно маршрута на трамвая в центъра на Бремен. Да се създаде непрекъснат кръгов маршрут и места за паркиране на велосипеди.
 • Да се насърчават контактите и сближаването в децентрализираните районни центрове.
 • Да се подобрят велосипедните маршрути, особено от крайните квартали към центъра на града, и да се увеличи честотата на обществения транспорт, за да се насърчи промяната в моделите на движение.

Укрепване на Бремен като място за бизнес.

^

С надеждна и сигурна среда за планиране укрепваме икономиката и насърчаваме иновациите за устойчив бизнес.

 • Да противодействаме на недостига на квалифицирани работници с по-бързо издаване на разрешителни за работа, признаване на квалификациите и всеобхватни образователни мерки.
 • Разширяване на дигитализацията на администрацията за опростена комуникация и по-бързи процедури за одобрение.
 • Насърчаване на екологичните иновации, например в областта на водорода.